Oferta realizacji zadania- zapewnienie transportu dzieci na kolonie

3 lutego 2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 01 lutego 2022 r. przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa przy ul. Jana Chrzciciela 1 w Stargardzie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie transportu dzieci na kolonię”.

Ogłoszenie

Załącznik- oferta realizacji zadania

Załącznik- formularz uwag