Strona głównaOgłoszeniaOgłoszenie – 19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”

Ogłoszenie – 19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”

12 lutego 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. 19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania