Ogłoszenie – Konkurs na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

22 grudnia 2019

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w załączeniu skan oferty z załącznikami).

Konkurs na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego