Ogłoszenie – Konkurs na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

23 grudnia 2019

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  (w załączeniu skan oferty z załącznikami).

Konkurs na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa