Ogłoszenie konkursowe z zakresu zdrowia publicznego

25 maja 2021

Zarządzenie Nr 141/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy – Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie PM nr 141/2021

Wyniki konkursu