Ogłoszenie o konkursie na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

19 listopada 2020

Prezydent Miasta Stargard ogłasza konkurs na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych i zaprasza zainteresowanych do złożenia ofert.

Zarządzenie nr 307/2020

Wyniki konkursu