Ogłoszenie o konkursie ofert na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie

26 listopada 2020

Zarządzenie nr 318/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie.

Zarządzenie PM nr 318/2020

Wyniki konkursu