Ogłoszenie o konkursie z dziedziny turystyki i krajoznawstwa

26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 329/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie PM 329/2020

Wyniki konkursu