Ogłoszenie o konkursie z zakresu wychowania przedszkolnego

16 lipca 2021

Zarządzenia Nr 228/2021 z dnia 14 lipca 2021r. Prezydenta Miasta Stargard w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard.

Zarządzenie PM nr 228/2021

Wyniki konkursu