Ogłoszenie o konkursie z zakresu zdrowia publicznego

19 listopada 2020

PREZYDENT MIASTA STARGARD OGŁASZA konkursy ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego skierowane do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.2365)

Zarządzenie nr 306/2020

Wyniki konkursu