Ogłoszenie o konkursie – zorganizowanie w latach 2021-2023 zaplecza dla funkcjonowania SCWOP

19 listopada 2020

Zarządzenie nr 310/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zorganizowaniu w latach 2021 —2023 zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWOP).

Zarządzenie nr 310/2020

Wyniki konkursu