Ogłoszenie o orzeczeniu SKO

24 marca 2023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard informujące strony postępowania, iż w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (decyzja znak: SKO/WJ/420/4008/2022 z dnia 27 lutego 2023r.), decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 29/WZ/2022 z dnia 27.09.2022r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej poczty na niepubliczne przedszkole mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie działki o numerze 173/9, w obrębie 5 przy ul. F. Chopina 31/U/4 i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Ogłoszenie