Ogłoszenie – projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

19 listopada 2020

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Ogłoszenie