Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

1 lipca 2019

Prezydent Miasta Stargard ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  na terenie Gminy Miasto Stargard oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Konkurs ofert – zarządzenie

Oferta

Zobowiązanie

Oświadczenie