Ogłoszenie wyników konkursu w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

24 stycznia 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki w załączniku.

Wyniki konkursu