Organizacja XXIX edycji Międzynarodowego Turnieju im. Janiny Wielkoszewskiej Grand Prix Polska

25 września 2019

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089),  Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „BRYDŻ-STAR”, z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Pierwszej Brygady 1, złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard  na realizację zadania  z zakresu sportu pn. „Organizacja XXIX edycji Międzynarodowego Turnieju im. Janiny Wielkoszewskiej Grand Prix Polska”.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Komunikat o turnieju

Wniosek

Formularz uwag