Strona głównaOgłoszeniaPrezydent Miasta informuje

Prezydent Miasta informuje

20 lutego 2020

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016, poz.1817 ze zm.) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.
19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”.

Komunikat

Oferta TP MDK

Tabela uwag do oferty