Strona głównaOgłoszeniaPrezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert

25 października 2019

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie 29.

Zarządzenie PM nr 345

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 – Karta oceny oferty

Załącznik nr 3 – Skład komisji konkursowej

Załącznik nr 4 – Regulamin pracy komisji konkursowej

Oferta – Realizacja zadania publicznego