Prezydent Miasta Stargard zaprasza podmioty lecznicze

15 listopada 2019

Prezydent Miasta Stargard zaprasza  podmioty lecznicze  udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego  dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej w szkołach.

Informacje w załączniku.

Ogłoszenie

Załącznik do oferty