Prezydent Miasta Zaprasza do składania ofert

20 listopada 2019

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych.

Informacje w załączniku.

Zarządzenie PM Nr 387_2019

Wzór – oferta otwarte konkursy

Wyniki konkursu