Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny- Mały grant

12 listopada 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Chwila myśli” – spektakl poezji C. K. Norwida.

Komunikat

Karta Oferty

Oferta realizacji zadania