Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki

18 października 2019

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089),  Akademia Walki z siedzibą w Stargardzie os. Kopernika 4e/7, złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard  na realizację zadania  z zakresu sportu pn. ”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki”.

Szczegóły znajdują się w załączniku.​

Komunikat

Oferta – Akademia Walki

Tabela uwag