Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

14 stycznia 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Wyniki konkursu