Wyniki konkursu realizacji zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych

29 kwietnia 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych.

Wyniki konkursu