Wyniki konsultacji projektu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi

7 listopada 2019

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wyniki w załączniku.

Wyniki konsultacji społecznych – dot. 2020 r.