Wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

30 września 2021

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Wyniki konsultacji