Strona głównaOgłoszeniaZachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe

Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe

12 czerwca 2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stargard o naborze do projektu pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00.32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Zgłoszenie o przyznanie grantu

Rozliczenie umowy

Projekt umowy

Przykład wypełnionego zgłoszenia o przyznanie grant