Zapytanie ofertowe – Budowa miejsc postojowych ul. Armii Krajowej

5 marca 2020

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na: „Budowie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie.”

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz wykonywanych usług

Mapa poglądowa