Zapytanie ofertowe – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych

16 marca 2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego w Stargardzie”.

Zapytanie ofertowe