Strona głównaOgłoszeniaZapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej

21 sierpnia 2020

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę na usługę o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY MIASTA STARGARD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Zapytanie ofertowe