Strona głównaOgłoszeniaZarządzenie Prezydenta Miasta- Konkurs ofert na realizacje zadania w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Prezydenta Miasta- Konkurs ofert na realizacje zadania w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

10 grudnia 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 377/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie PM