Zarządzenie Prezydenta Miasta- Konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego

25 listopada 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard nr 353/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy – Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie PM nr 353/2021

Wyniki konkursu