Strona głównaOgłoszeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Stargard Nr 183/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard Nr 183/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard

8 lipca 2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard Nr 183/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard

Zarządzenie PM

Wyniki konkursu