Deklaracje i przydatne dokumenty

1. Podatek od nieruchomości

Deklaracje, informacje i załączniki na podatek od nieruchomości obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Osoby prawne

Broszura informacyjna do deklaracji na podatek od nieruchomości i załączników:

mf-broszura-dn-1.pdf

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Osoby fizyczne

Broszura informacyjna do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i załączników

mf-broszura-in-1.pdf

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji – Dane pozostałych podatników

Deklaracje i załączniki na podatek od nieruchomości obowiązujące od 2017 do 30 czerwca 2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Dane o nieruchomościach

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

2. Podatek rolny

Deklaracje i załączniki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Osoby prawne

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Osoby fizyczne

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Podatek rolny – dokumenty za lata ubiegłe

3. Podatek leśny

Deklaracje, informacje i załączniki obowiązujące od 1.07.2019 r.

Osoby prawne

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Osoby fizyczne

Deklaracje i załączniki obowiązujące do 30.06.2019 r.

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji – Dane pozostałych podatników

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym

Podatek leśny – dokumenty za lata ubiegłe

4. Podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych – dokumenty za lata ubiegłe