Strona głównaDla mieszkańcaPromocjaMarka Miasta „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”

Marka Miasta „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”

24 czerwca 2010 r. w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się oficjalna prezentacja marki miasta Stargard. Po raz pierwszy zaprezentowane zostało nowe hasło promocyjne oraz nowe Logo Stargardu. Oficjalnego odsłonięcia Logo Stargardu dokonał Prezydent Miasta Sławomir Pajor. Hasło promujące Stargard brzmi „Stargard. Pod szczęśliwą gwiazdą”.

W ramach prezentacji strategii marki Stargard zostały przedstawione także dwie submarki promocyjne skierowane do turystów i inwestorów. Hasło promujące atrakcje turystyczne Stargardu brzmi „Stargard. Gwiazdozbiór gotyku”, a hasło promujące stargardzkie tereny inwestycyjne brzmi „Stargard under a lucky star”.

Szatę graficzną zmieniła oficjalna strona miasta Stargard www.stargard.pl oraz jej podstrona dotycząca turystyki. W prasie lokalnej na Dolnym Śląsku pojawiły się reklamy zachęcające mieszkańców tamtych regionów do odwiedzenia Stargardu w drodze nad morze. Specjalnie na tę okazję zostały także wyprodukowane nowe gadżety oraz foldery promocyjne Stargardu.

Prace nad stworzeniem strategii marki Stargard trwały prawie dwa lata. Opracowała ją szczecińska firma – Dom marki Max von Jastrov. Według przeprowadzonych prac Stargard to miasto bezpieczne, przyjazne dla inwestorów, atrakcyjne dla turystów oraz dające duże możliwości rozwoju.

W prezentacji strategii marki Stargard uczestniczyło blisko 200 osób w tym m.in. przedstawiciele stargardzkich organizacji pozarządowych, dyrektorzy i prezesi instytucji miejskich, przedstawiciele rady miejskiej i powiatowej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz osoby odpowiedzialne za promocję Stargardu.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z historią powstania strategii marki Stargard oraz z jej głównymi założeniami. Zapraszamy także do obejrzenia spotu filmowego, który został zaprezentowany w trakcie prezentacji marki Stargard.

Logotyp Stargard

Szanowni Mieszkańcy Stargardu!

Wszyscy związani jesteśmy ze Stargardem, żyjemy w tym mieście i znamy jego atuty oraz niedogodności. Mamy świadomość zmian, jakie zaszły tu w ciągu ostatnich lat. Potrafimy odczuć ulgę, jaka przyniosło oddanie do użytku obwodnicy. Cieszymy sie z tego, ze na polskiej scenie inwestycji zagranicznych jesteśmy bezsprzecznie jedną z najbardziej znanych gwiazd. Od kilku lat mamy szczęście żyć w mieście, w którym zminimalizowany został problem bezrobocia. To się nie wydarzyło samo. Jest to efekt wytężonej pracy wielu osób, w tym również Waszej. Postanowiliśmy wykorzystać szanse, jaka daje nam obecna sytuacja. Chcemy posiadane środki wykorzystać na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców. Aby tego dokonać, musimy jak każde inne miasto rywalizować o nowych inwestorów, o turystów i o to, aby młodzi, wykształceni stargardzianie nie musieli wyjeżdżać do innych miast w poszukiwaniu miejsca do założenia rodziny.

Dzisiaj miasta musza walczyć o swoja pozycje i swoich „klientów” jak nowoczesne przedsiębiorstwa. Mając to na uwadze, dwa lata temu rozpoczęliśmy proces opracowywania nowoczesnej strategii marki naszego miasta, która pozwoli na zwiększenie efektywności działań reklamowych. Korzystając z doświadczeń wyspecjalizowanych firm konsultingowych, przeprowadziliśmy na początku badania zarówno wśród mieszkańców Stargardu, jak również pięciu innych miast w Polsce. Badania te na pewno nie dały nam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale zasadniczo zbliżyły do postawienia diagnozy naszych mocnych i słabych stron.

W oparciu o te informacje przygotowana została Strategia Komunikacji Marketingowej Stargardu, która zdefiniowała najważniejsze kierunki polityki promocji miasta na najbliższe lata. Co najważniejsze, strategia zawiera bardzo konkretne wskazania, co do sloganu promocyjnego, założeń jakie spełnić musiało logo oraz System Identyfikacji Wizualnej. Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu w dużym skrócie najważniejsze efekty naszej prawie dwuletniej pracy nad strategią marki naszego miasta: logo oraz główne założenia strategii komunikacji marketingowej.

Sławomir Pajor
Prezydent Miasta

Jak powstawała strategia marki Stargard?

Proces podzielony był na kilka etapów. Zaczęliśmy od gruntownych badan marketingowych, które dały nam odpowiedz na najważniejsze pytania. Mieszkańców Stargardu pytaliśmy o to, co ich zdaniem buduje tożsamość miasta, z czego są dumni, ale i o to, jak wyobrażają sobie przyszłość miasta i jakie trapią ich główne problemy. Mieszkańców Szczecina, Poznania, Wrocławia, Krakowa i Warszawy pytaliśmy m.in. o znajomość walorów turystycznych i skojarzenia z nazwa miasta. W sumie przeprowadziliśmy 2000 ankiet oraz 6 spotkań moderowanych. Znając silne i słabe strony miasta, a także dysponując założeniami zdefiniowanymi w Strategii rozwoju do roku 2020 wytyczone zostały kierunki działań promocyjnych i zaproponowane narzędzia marketingowe. Na podstawie precyzyjnych założeń opracowane zostały propozycje logo promocyjnego, z których – dzięki badaniom – mogliśmy wybrać projekt najpełniej oddający idee marki. W toku prac wielokrotnie odbywały sie prezentacje zarówno z udziałem pracowników urzędu miasta, jak i zaproszonych organizacji pozarządowych.
Opracowany System Identyfikacji Wizualnej zawiera spójne projekty niezbędnych materiałów reklamowych. Nowe materiały informacyjne, teczki, koperty i inne, używane w codziennej działalności urzędu miasta Beda wymieniane sukcesywnie w miarę wyczerpywania sie dotychczasowych zapasów. Pełny efekt nowej tożsamości wizualnej powinien być widoczny w okresie nie dłuższym niz. dwa lata. Autorem strategii marki, jak i logo jest firma DOM MARKI Max von Jastrov ze Szczecina, która ma w swoim dorobku m.in. opracowanie Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego – pierwszej strategii marki województwa w Polsce, nowej strategii promocji Kołobrzegu, Tarnowa Podgórnego, jak i wielokrotnie nagradzanej strategii marki Barlinka – Europejskiej Stolicy Nordic Walking.

Tło strategii

Stargard jest miastem, w którym dokonują sie ogromne zmiany. Po wielu latach oczekiwań oddana została do użytku obwodnica. W mieście inwestują największe światowe koncerny. Realizowane są spektakularne, prospołeczne inwestycje mieszkaniowe w ramach programów mieszkań wspomaganych, adresowanych do osób starszych i innych potrzebujących wsparcia. Wszystko to przyczynia się już dziś do odczuwalnej poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, jak i pozwala optymistyczniej i pewniej spojrzeć w przyszłość. Mieszkańcy mogą uczciwie powiedzieć, ze są świadkami najlepszego od wielu lat okresu rozwoju miasta.

Nazwa marki

Nazwa marki musi mieć zdolność wyróżniania się od innych. Także marka miasta. W naszym przypadku pojawił się istotny problem techniczny z określeniem „Szczecinski”. Szczecin rozpoczął dwa lata temu intensywne działania promocyjne związane z koncepcja tzw. pływających ogrodów. Fakt ten w istotny sposób utrudnia promowanie naszych własnych
atutów. Z drugiej strony przeprowadzone badania marketingowe wykazały duża atrakcyjność naszej historycznej nazwy dla potencjalnych turystów z Polski, jak i ciekawe skojarzenia naszej nazwy wśród cudzoziemców, związane z angielskim znaczeniem wyrazu „star”, czyli gwiazda. W wyniku konsultacji z firmami doradczymi i po przeprowadzeniu dyskusji społecznych, zdecydowaliśmy sie promować markę za pomocą nazwy „Stargard”, w której wyróżniliśmy cząstkę „Star”, wzmacniając wymowę sloganu.

Slogan promocyjny

Szukając właściwego sloganu, który komunikowałby szczególne walory miasta, jak
i pozytywnie nastrajał potencjalnych nowych mieszkańców, wybraliśmy hasło „Stargard. Pod szczęśliwą gwiazda”. Slogan ten najpełniej oddaje obecna sytuacje miasta. Komunikuje bezpieczeństwo i spokój. Ponadto, odwołuje się do cząstki „Star”, która nie tylko dla cudzoziemców, ale i coraz szerszej grupy Polaków oznacza gwiazdę. Nawiązuje również do hasła promującego od kilku miesięcy atrakcje turystyczne Stargardu, które brzmi: „Stargard. Gwiazdozbiór Gotyku”.

Logo

Logo jest symbolem, które musi być spójne z ogólnymi założeniami strategii marki.
W naszym przypadku podstawowe cechy to „szczęście” i „bezpieczeństwo”. Konstruując logo, świadomie nawiązaliśmy nie tylko do sloganu promocyjnego, ale również do gwiazdy – historycznego symbolu miasta, używanego od XIII wieku na miejskich pieczęciach i monetach. Przeprowadzone badania wśród mieszkańców wykazały, ze spośród kilku koncepcji znaku, poniższa forma najsilniej komunikuje podstawowe cechy marki miasta.

System Identyfikacji Wizualnej

Chcemy, aby Stargard, jak każda silna marka, miał swój rozpoznawalny symbol promocyjny. Aby to sie udało, musimy konsekwentnie przez lata uczyć odbiorców naszego nowego logo. Pomocny w tym będzie tzw. System Identyfikacji Wizualnej Stargardu, który porządkuje sposób wykorzystywania logo, a także herbu. Herb odtąd wykorzystywany będzie tylko przez Urząd Miejski w korespondencji urzędowej, natomiast logo pełnić będzie funkcje promocyjna.

Przykłady wykorzystania logotypu Stargardu w materiałach promocyjnych:

Marka Miasta Stargard
Koszulka Stargard
Marka Miasta Stargard
Marka Miasta Stargard
Marka Miasta Stargard
Marka Miasta Stargard
Marka Miasta Stargard
Marka Miasta Stargard