Materiały informacyjno-promocyjne Miasta Stargard

Zakres sprawy

Materiały promocyjne miasta Stargard

Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych (w załączniku)

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17

Opłata

Brak opłaty

Termin

Wniosek należy złożyć 10 dni roboczych przed oczekiwaną datą odbioru materiałów promocyjno- informacyjnych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania materiałów promocyjno- informacyjnych Miasta Stargard.

Osoba do kontaktu

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
tel. 91 578 10 61, 91 577 09 03

Załączniki

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 7 lutego 2018 roku