Symbole Miasta Stargard

Herb miasta Stargard

jest najważniejszym elementem wizualnym tożsamości historycznej miasta, stanowiącym o ciągłości tradycji jego mieszkańców. Z tego względu należy dbać o umieszczanie herbu zgodnie z zasadami opisanymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej.

Jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym należy zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową.

Rada Miejska w Stargardzie wyraża zgodę na użycie herbu miasta. Symbole lokalnej społeczności są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

Kontakt w sprawie użycia herbu miasta:
Biuro Rady Miejskiej
tel. 91 577 17 73
e-mail: brm@um.stargard.pl

Herb Miasta Stargard

Flaga miasta Stargard

Flaga Stargardu to prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do długości 2:5. Podzielona jest na poziome pasy, z których dwa skrajne są w kolorze błękitnym, dwa pasy wewnętrzne w czerwonym, środkowy w białym. Po lewej stronie flagi znajduje się herb miasta o maksymalnej wysokości 7/10 szerokości flagi. Flagę wykonał Piotr Kosmal.

Barwy flagi odpowiadają historycznym barwom Stargardu. Błękitny – symbolizuje rzekę Inę, z którą miasto od wieków było silnie związane. Barwa ta jest także kolorem Najświętszej Marii Panny – patronki Kolegiaty a także Jana Chrzciciela – patrona Stargardu. Czerwony-symbol Ducha Świętego i Chrystusa a także odwagi, która była przypisywana stargardzianom walczącym na przestrzeni wieków. Biel-symbolizuje czystość, lojalność i pokorę przypisywaną stargardzianom wobec panujących Książąt Pomorskich

Rada Miejska w Stargardzie wyraża zgodę na użycie flagii= miasta. Symbole lokalnej społeczności są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

Kontakt w sprawie użycia flagi miasta:
Biuro Rady Miejskiej
tel. 91 577 17 73
e-mail: brm@um.stargard.pl

Flaga miasta Stargard

Hejnał Stargardu

Hejnał został ustanowiony w 2000 roku, skomponowany na trąbkę przez Waldemara Cieśloka.

Jest on codziennie odtwarzany o godzinie 12:00 z fasady frontowej Ratusza.

Rada Miejska w Stargardzie wyraża zgodę na użycie hejnału miasta.

Symbole lokalnej społeczności są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej. 

Kontakt w sprawie użycia hejnału miasta:
Biuro Rady Miejskiej
tel. 91 577 17 73
e-mail: brm@um.stargard.pl

Pobierz plik muzyczny