Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard był tworzony dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Podstawę do jego opracowania stanowiła Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Na jej podstawie Rada Miejska w Stargardzie podjęła Uchwałę Nr XV/175/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie  wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru kryzysowego (rewitalizacji) dla Gminy Miasto Stargard oraz Uchwałę Nr XV/176/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard.

27 czerwca 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/329/2017 Rada Miejska w Stargardzie przyjęła do realizacji GPR. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, Rada Miejska w Stargardzie Uchwałą Nr XXXVII/403/2017 z dnia 19.12.2017 r. ponownie przyjęła dokument do realizacji, a GPR został wpisany na Wykaz programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego w dniu 4.01.2018 r.

W sierpniu 2018 r zaistniała potrzeba wyłączenia z przedsięwzięcia podstawowego nr 30 pn. „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta” budynków Książnicy Stargardzkiej oraz kamienic 2-4 przy Rynku Staromiejskim – obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku „Stargard Klejnot Pomorza”, pod nazwami: „Muzealne kamienice-pełne tajemnic” oraz „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” i wzmocnienie ich funkcji społecznych. Rada Miejska w Stargardzie Uchwałą Nr XLIV/472/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. wyraziła zgodę na zmianę „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”. Projekt aktualizacji GPR  poddano konsultacjom społecznym oraz ponownie uzyskano opinie zgodnie z Ustawą, w następstwie czego Rada Miejska w Stargardzie Uchwałą Nr II/34/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. przyjęła zmianę „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”, a 5 lutego 2019 r. zmieniony GPR został wpisany na Wykaz programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Gminny Program Rewitalizacji – tekst ujednolicony

Załączniki do uchwały

Raport z konsultacji społecznych zmiany GPR – 05.10-04.11.2018 r.