Strona głównaDla mieszkańcaRewitalizacjaKomitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji

Skład

Komitet Rewitalizacji został powołany Zarządzeniem Nr 506/2017 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Stargard.

Protokoły ze spotkań

Protokół z dnia 18.10.2022 r.

Protokół z dnia 27.06.2022 r.

Protokół z dnia 05.04.2022 r.

Protokół z dnia 15.11.2021 r.

Protokół z dnia 25.03.2019 r.

Protokół z dnia 07.12.2018 r.

Protokół z dnia 02.10.2018 r.

Protokół z dnia 14.08.2018 r.

Protokół z dnia 23.04.2018 r.

Protokół z dnia 28.02.2018 r.

Protokół z dnia 01.02.2018 r.