Informacja o przyznaniu środków

flaga polska
Godło Polski

Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych):

„Przebudowa odcinka ulicy Metalowej nr 500169Z w Stargardzie”

całkowita wartość inwestycji: 3 310 396,00 zł

dofinansowanie: 1 557 177,62 zł

Więcej informacji o projekcie – tutaj

„Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej”

całkowita wartość inwestycji: 9 996 217,04 zł

dofinansowanie: 3 097 852,46 zł

więcej informacji o projekcie: tutaj