Przebudowa ul. Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 729 708,90 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 216 181,50 zł

Rok realizacji: 2024-2025

Zadanie polegające na przebudowie ulicy Spichrzowej w Stargardzie stanowi fragment znaczącego dla miasta przedsięwzięcia komunikacyjnego mającego na celu:

 • poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców,
 • usprawnienie ruchu drogowego,
 • poprawę komfortu bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • zwiększenie walorów estetycznych drogi i jej otoczenia,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starego Miasta,

i jest kolejnym etapem zadania pn. „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie”.

W ramach zadania zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników,
 • budowę miejsc postojowych,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • zapewnienie prawidłowego odwodnienia,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę istniejących sieci,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.