Kluby Radnych Rady Miejskiej

VIII kadencja 2018-2023

Klub Samorządowy Radnych Rady Miejskiej

 1. Czesław Kwiatkowski – Przewodniczący Klubu
 2. Wioleta Sawicka – Wiceprzewodnicząca Klubu
 3. 3. Stanisław Bartniczak – mandat wygasł 27.05.2022 r.
 4. Michał Bryła
 5. Grzegorz Flas
 6. Monika Garstka
 7. Damian Gralak od dnia 26.03.2019 r.
 8. Krzysztof Kowalczyk
 9. Alicja Koźlik
 10. Wanda Nowicka
 11. Krzysztof Pakulski
 12. Marian Preiss
 13. Grzegorz Rybaczuk
 14. Ludmiła Sabadini od dnia 21.06.2022 r.
 15. Wojciech Seredyński od dnia 17.10.2019 r.
 16. Krystyna Smolarek
 17. Joanna Suleja
 18. Monika Szotowicz
 19. Norbert Śliwa
 20. Wanda Wysocka

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Krzysztof Kozłowski – Przewodniczący Klubu od dnia 29.01.2019 r.
 2. Mariusz Smuga – Wiceprzewodniczący Klubu od dnia 29.01.2019 r.
 3. Monika Kieliszak
 4. Zdzisław Wilk

Radni nieposiadający reprezentacji klubowej

 1. Damian Gralak do dnia 25.03.2019 r.
 2. Wojciech Seredyński do dnia 16.10.2019r.