Kluby Seniora

Klub „Senior+”

Klub „Senior+” został utworzony w roku 2018 na os. Lotnisko przy ul. Śniadeckiego 11 i prowadzony jest na zlecenie Miasta przez Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”. Funkcjonowanie Klubu „Senior+” opiera się na aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym seniorów oraz zapewnieniu wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z różnorodnej oferty aktywizującej osoby starsze, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Organizowane w Klubie „Senior+” zajęcia tj. nauka obsługi komputera, wspólne wyjazdy, uczestnictwo w zabawach tanecznych, ćwiczenia ruchowe, z pewnością przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych. Klub „Senior+” będzie otwarty od poniedziałku do piątku, a uczestnictwo w Klubie ‘Senior+” jest bezpłatne.

Klub Seniora Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Szczecińska 17
Stargard
tel.:91 834 52 22

Klub „Senior+” na os. Kluczewo – przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża

ul. Lotników 8
Stargard

Klub Seniora „Stargardzka Starówka” – przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
Stargard

„Świętojański Klub Seniora” – przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa

ul. Jana Chrzciciela 1
Stargard