Stargardzka Rada Sportu

Stargardzka Rada Sportu jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Stargard do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2014, poz. 715), a w szczególności:

a. Opiniowanie:

 • strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
 • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 • projektów uchwał dotyczących warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków-sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta,
 • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Miasta, dofinansowanych z budżetu Miasta,
 • wniosków o wsparcie finansowe składanych przez kluby, stowarzyszenia sportowe i inne podmioty działające na terenie Miasta, zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Radę Miejską w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard,
 • sprawozdań finansowych przedkładanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Radę Miejską w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard

b. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.

c. Inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta.

d. Ustalenie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

e. Diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.

Skład Stargardzkiej Rady Sportu w latach 2021-2024

 1. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Stargardzkiej Rady Sportu,
 2. Małgorzata Wójcik – Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 3. Karolina Kuk- podinspektor ds. sportu i rekreacji,
 4. Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu Spójni Stargard Sportowej Spółki Akcyjnej,
 5. Grzegorz Chudzik- Prezes Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.,
 6. Jolanta Faryńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie,
 7. Monika Szotowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie,
 8. Grzegorz Flas – przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej w Stargardzie właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu,
 9. Maciej Chmielewski – Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów,
 10. Tadeusz Gutowski – Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”,
 11. Julian Wójcik – Stargardzki Klub Lekkoatletyczny,
 12. Krystian Domowicz – Klub Piłkarski „Błękitni”,
 13. Zbigniew Krzysiek – Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” Stargard,
 14. Piotr Biernikowicz – Klub Sportowy „Spójnia”,
 15. Marek Różyczka – Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” Stargard,
 16. Jan Wojtaś – Klub Sportowy ATS Stargard,
 17. Krzysztof Ciach – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
 18. Paweł Michalczyk – Zakładowy Klub Sportowy „Kluczevia”,
 19. Mariusz Kucharczyk – Ludowy Klub Sportowy „Feniks Pesta”,
 20. Marzena Wójcik – Stargardzki Klub Morsów „Miedwianie”,
 21. Zbigniew Żukowski – Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki,
 22. Zbigniew Markiewicz – Klub Pływacki „Neptun” Stargard.

Skład Stargardzkiej Rady Sportu w latach 2018-2021

 1. Ewa Maria Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Stargardzkiej Rady Sportu;
 2. Małgorzata Wójcik-Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;
 3. Paweł Ksiądz – Prezes Spójni Stargard Sportowej Spółki Akcyjnej
 4. Grzegorz Chudzik – Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o.;
 5. Romuald Bobrowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3;
 6. Monika Szotowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i sportu Rady Miejskiej
 7. Grzegorz Flas -Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki;
 8. Jarosław Hajduk – Klub Piłkarski „Błękitni Stargard”;
 9. Zbigniew Żukowski -Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki;
 10. Sławomir Stańczyk – Stargardzki Klub Morsów „Miedwianie”;
 11. Krzysztof Orzechowski – Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”;
 12. Ariel Langner – Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki;
 13. Tomasz Stasiak – Stowarzyszenie sportów Walki Bersekers Team Stargard;
 14. Zbigniew Hering – Klub sportowy „Spójnia”;
 15. Zbigniew Krzysiek – – Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”;
 16. Krzysztof Ciach – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe;
 17. Józef Zbigniew Piecyk –Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”;
 18. Mariusz Kucharczyk – Ludowy Klub Sportowy „Feniks”.

Skład Stargardzkiej Rady Sportu w latach 2015-2017

 1. Rafał Zając – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Stargardzkiej Rady Sportu;
 2. Elżbieta Świderska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. Alicja Terlikowska – Inspektor do spraw kultury fizycznej i sportu;
 4. Tadeusz Gutowski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportu;
 5. Beata Radziszewska – Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o.;
 6. Włodzimierz Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5;
 7. Mariusz Nosal – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej;
 8. Zbigniew Żukowski -Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki;
 9. Mariusz Kucharczyk – Ludowy Klub Sportowy „Feniks”;
 10. Jan Wojtaś – Klub Sportowy ATS
 11. Jarosław Hajduk – Klub Piłkarski „Błękitni Stargard”;
 12. Krzysztof Orzechowski – Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”;
 13. Bożena Prządka – Stargardzkie Stowarzyszenie Karate „Shobu-Kan”;
 14. Józef Zbigniew Piecyk – Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”
 15. Zbigniew Krzysiek – – Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”

Skład Stargardzkiej Rady Sportu w latach 2011-2014

 1. Rafał Zając – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Stargardzkiej Rady Sportu;
 2. Elżbieta Świderska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. Maria Ludko – Inspektor do spraw kultury fizycznej i sportu;
 4. Zdzisław Rygiel –Dyrektor Biura Prezydenta Miasta;
 5. Tadeusz Gutowski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportu;
 6. Artur Wiśniewski – Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o.;
 7. Alicja Sopalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4;
 8. Stanisław Bartniczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej;
 9. Zbigniew Żukowski -Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki;
 10. Mariusz Kucharczyk – Ludowy Klub Sportowy „Feniks”;
 11. Paweł Michalczyk – Zakładowy Klub Sportowy „Kluczevia”;
 12. Jarosław Hajduk – Klub Piłkarski „Błękitni Stargard”;
 13. Krzysztof Orzechowski – Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”;
 14. Józef Piecyk – Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Pomorze”;
 15. Marek Kisio – Klub Sportowy „Spójnia”.”