Strona głównaDla mieszkańcaŚrodki krajoweAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Projekt pn.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejjest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W ramach Programu osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 8 mieszkańców Miasta Stargard w podziale na:

–  3 osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.,

–  5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program realizowany od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Budżet zadania: 125 154,00 zł

Kwota dofinansowania: 125 154,00 zł