Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie” jest dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” moduł A – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Celem projektu jest zapewnienie podstawowej dostępności na poziomie gwarantującym równy udział w życiu wszystkim osobom korzystającym z usług świadczonych przez jednostkę samorządu.
W ramach projektu punkty obsługi klienta w MOPS zostaną wyposażone w pętle indukcyjne oraz możliwość zdalnego połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM). Na stronie internetowej pojawią się także filmy przedstawiające w PJM zakres zadań realizowanych przez Ośrodek. Teren przed Ośrodkiem zostanie wyposażony w beacony systemu YourWay, który poprzez komunikaty głosowe odczytywane przez aplikację, np. na telefonie, pomaga osobom niewidzącym samodzielnie się poruszać, co ułatwia im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Planowany termin realizacji projektu od 01.01.2024 do 30.06.2027 roku.

Budżet zadania: 34 244,00 zł

Kwota dofinansowania: 27 395,20 zł