Turystyka

Stargard jest miastem o dużych walorach turystyczno-wypoczynkowych, szczególnie ciekawym ze względu na wysoką rangę zabytków, których uroda i wartość pozwoliła na włączenie ich do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Wśród stargardzkich zabytków najcenniejszym klejnotem jest zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta, uznane za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17.09.2010 r

Okolica miasta to Równina Pyrzycko-Stargardzka obfitująca w jeziora, w tym piąte pod względem wielkości jezioro w Polsce – Miedwie. Na zachód od Stargardu rozciąga się wielki obszar leśny Puszczy Goleniowskiej, a nieco dalej na wschód Iński Park Krajoznawczy obfitujący w lasy i jeziora.

W mieście, działa Stowarzyszenie Stargardzka Organizacja Turystyczna,  które powstało w 2010 roku w celu kreowania wizerunku miasta Stargard i powiatu stargardzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, a także wspierania rozwoju rynku turystycznego
w Stargardzie i powiecie stargardzkim. Do zadań SOT należy również integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym miasta i powiatu. www.sot.stargard.pl

W sercu miastu, na Rynku Staromiejskim ma swoją siedzibę Centrum Informacji Turystycznej, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. Turyści odwiedzający Stargard i okolice, uzyskają tam wszelkie niezbędnie informacje, a także mogą zaopatrzyć się w aktualne wydawnictwa z dziedziny turystyki, krajoznawstwa i historii dotyczące Stargardu i okolic, oraz wiele podobnych tematycznie publikacji o Pomorzu.

http://www.cit.stargard.com.pl