Strona głównaDla mieszkańcaZagospodarowanie przestrzennePlany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard obejmują łącznie obszar o powierzchni 1943,70 hektarów, co stanowi 40,43 % powierzchni miasta.

Aby rozpocząć proces inwestycyjny w przypadku obszarów posiadających miejscowe plany wystarczy wystąpić z wnioskiem o wypis i wyrys z planu. W odniesieniu do obszarów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowanie o wydanie warunków zabudowy jest nieco dłuższe, gdyż poprzedzone musi być analizą urbanistyczną oraz uzgodnieniami z odpowiednimi organami.

Aktualne druki wniosków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym dostępne są w dziale Załatw Sprawę – Zagospodarowanie przestrzenne.

Oddajemy Państwu do dyspozycji Rejestr graficzny obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. Zapraszamy do zapoznania się z nim, jak również z wykazem planów umieszczonym poniżej.

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek) poglądowo można zapoznać się przechodząc do zakładki: Plan miasta.

Rejestr graficzny aktualności planów

Wykaz obowiązujących planów