Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy

Zakres sprawy

Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 60 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r., poz. 1325 t.j.).

Osoba do kontaktu

Jacek Fabisiak – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 91 577 08 17.

Krzysztof Stachowiak – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 91 577 08 17.

Załączniki

Wniosek – Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.