Opinia dotycząca lokalizacji i formy graficznej reklam, projektów obiektów tymczasowych, kolorystyki elewacji

Zakres sprawy

Opinia dotycząca lokalizacji i formy graficznej reklam, projektów obiektów tymczasowych, kolorystyki elewacji.

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Projekt graficzny, projekt kolorystyki, projekt lub folder przedstawiający architekturę obiektu tymczasowego.
  3. Szkic sytuacyjny.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm.).

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o wydanie opinii

Wzór wypełnienia wniosku – projekty reklam

Wzór wypełnienia wniosku – projekt obiektów tymczasowych

Wzór wypełnienia wniosku – kolorystyka elewacji